Aktuella projekt

För JM AB håller Epsilon på att upprättar konstruktionshandlingar till deras nya bostadskvarter Kv Atlas i södra centrum i Göteborg. Kvarteret blir en fortsättning på det stadsmässiga kvarterslivet som börjat ta form närmast innerstaden och kommer att innehålla ca 140 lägenheter med underliggande garage.

Kvarteret kommer att få en stödpålad grundläggning. Stommen består av en källarvåning under mark med platsgjutna betongväggar och bjälklag. Här finns bla parkeringsgarage förråd mm. Hela källaren är utförd med vattentät betong. Övriga våningar över mark har platsgjutna bjälklag, bärande betongväggar och stålpelare i fasad. Yttertaket är ett uppstolpat trätak och ytterväggarna av typen utfackningsväggar.

Entreprenör: JM