Referenser bostäder

I det mycket expansiva området Kviberg i Göteborg har Epsilon upprättat samtliga konstruktionshandlingar på Brf Åkanten, som är den tredje av totalt fem stycken etapper. Brf Åkerbäret består av tre huskroppar med totalt 107 st. lägenheter.

En stor utmaning har varit de svåra grundläggningsförhållandena med mycket lös lera. Kvarteret är grundlagt på spetsburna friktionspålar nedslagna ca 7 m i ett friktionslager. Stommen består av en källarvåning under mark med platsgjutna betongväggar och bjälklag. Här finns bla lägenhetsförråd. Hela källaren är utförd med vattentät betong. Övriga våningar över mark har platsgjutna bjälkag av typen plattbärlag, bärande betongväggar och stålpelare i fasad. Yttertaket är ett uppstolpat trätak och ytterväggarna av typen utfackningsväggar.

Beställare: JM AB Arkitekt: Lindberg Stenberg Färdigställt: 2014