Epsilon Byggkonsult AB

Epsilons filosofi

Epsilons filosofi har varit att anställa nyutexaminerade ingenjörer som har lätt för att följa med i den snabba tekniska utvecklingen. Det ihop med våra erfarna konstruktörer som har gedigen erfarenhet inom byggteknik skapar en bra kombination för att möta framtidens krav. Det är vår målsättning att vara lyhörda för beställarens synpunkter och önskemål och i samarbete med övriga konsulter styra mot dessa mål. Service i kombination med kompetens är vårt främsta konkurrensmedel. Epsilon Byggkonsult AB arbetar efter ett Kvalitets- och miljöledningssystem som är ett integrerat system enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Vår verksamhet

Byggkonstruktion

Byggkonstruktion, projektering av husbyggnadskonstruktioner

Medlem i bransch- och arbetsgivarorganisationen

Epsilon är medlem i bransch-och arbetsgivarorganisationen STD Svenska Teknik-och Designföretagen och har kollektivavtal med ALMEGA Tjänsteförbund.

Pågående projekt