Aktuella projekt

För JM AB håller Epsilon på att upprättar konstruktionshandlingar till Kv Atlas i Göteborg. Kvarterer ligger granne med JM:s kvarter Nyx och Nova och innehåller 146 lägenheter, lokaler samt underliggande garage.

Kvarteret kommer att få en stödpålad grundläggning. Stommen består av en källarvåning under mark med platsgjutna betongväggar och bjälklag. Här finns bla parkeringsgarage förråd mm. Hela källaren är utförd med vattentät betong. Övriga våningar över mark har platsgjutna bjälklag, bärande betongväggar och stålpelare i fasad. Yttertaket är ett uppstolpat trätak och ytterväggarna av typen utfackningsväggar.

Entreprenör: JM