Aktuella projekt

För JM Norge håller vi på och projekterar bostäder samt parkeringsanläggningar i Grefsen området.

För JM Norge håller vi på och projekterar bostäder samt parkeringsanläggningar i Grefsen området. Totalt skall det byggas 900 bostäder i området och Epsilon har hittills projekterat 150 lägenheter samt  ett garage i två plan. I dagsläget produceras hus 11 och 12 samt garaget P5. Vi håller parallellt med detta på och projekterar hus 15-18.

Beställare: JM Norge Arkitekt: 4b Entreprenadform: delad entreprenad