Aktuella projekt

I Selma stad håller Epsilon tillsammans med Egnahemsbolaget och Vestia på och projekterar ca 100 lägenheter i ett vinkelformat lamellhus med källare och inredd vind, samt ett punkthus även det med en källarvåning.

Vinkelhuset är stödpålat till fast botten. Stommen består av en källarvåning under mark med platsgjutna betongväggar och bjälklag. Här finns bla skyddsrum, förråd mm. Hela källaren är utförd med vattentät betong. Övriga våningar över mark har platsgjutna bjälklag, bärande betongväggar och stålpelare. Yttertaket består av en fribärande träkonstruktion och ytterväggarna är av typen utfackningsväggar.

Punkthuset är stödpålat till fast botten. Stommen består av en källarvåning under mark med platsgjutna betongväggar och bjälklag. Här finns bla skyddsrum, förråd mm. Hela källaren är utförd med vattentät betong.

Övriga våningar är utförda med betongprefab. Bjälklagen består av homogena förspända plattor, innerväggarna är betong och ytterväggarna är 430 mm tjocka betongsandwichväggar.
På taket finns ett fläktrum med stålstomme.

Entreprenör: Vestia Construction Group AB
Arkitekt: Wahlström & Steijner Arkitekter AB