Aktuella projekt

.

Brf Guldpennan består av 47 st bostadsrättslägenheter i Södergården, Uddevalla.

Byggnadenerna är grundlagda på en stödpålad, vattentät bottenplatta med platsgjutna källarväggar. Husstommen är en stål- och betongstomme med stålpelare i fasad, bjälklag av typen plattbärlag och skalväggar som bärande betongväggar. Yttertaket är ett uppstolpat trätak.

Epsilon har för Riksbyggens räkning hittills upprättat en systemhandling som ska ligga till grund för fortsatt projektering