Aktuella projekt

Husvärden AB som är fastighetsägare till området Krokslätts Fabriker fortsätter att expandera och utvidga med nyproduktion. Sedan 2011 så har man uppfört kontorshus och bostadshus söder om den äldre bebyggelsen inom Krokslätts fabriker och nu fortsätter man med ett hotellbygge i samma riktning.

Epsilon har varit konstruktör för de tidigare projekten och nu är vi i fullgång med projektering av hotellet som har byggstart sommaren 2018.

Entreprenör är K21 Entreprenad och huset är ritat av arkitekterna Krook & Tjäder.