Aktuella projekt

.

I det mycket expansiva området Kviberg i Göteborg har Epsilon totalt projekterat klart fem etapper bostäder för JM, samt håller på och projekterar den sjätte, Kviberg Esplanad. Denna etapp består av tre huskroppar, varav två med källarvåning.

Byggnaderna är grundlagda på spetsburna friktionspålar. Stommen består av en källarvåning under mark med platsgjutna betongväggar och bjälklag. Här finns bla förråd mm. Hela källaren är utförd med vattentät betong. Övriga våningar över mark har platsgjutna bjälkag av typen plattbärlag, bärande betongväggar och stålpelare i fasad. Yttertaket är ett uppstolpat trätak på ett av husen och ytterväggarna av typen utfackningsväggar. Övriga två hus har inredda vindar med en fribärande takkonstruktion av trä samt utfackningsväggar av trä.