Aktuella projekt

Vid Smörslottsgatan i Göteborg jobbar Epsilon med ett bostadsprojekt för Fastighets AB Balder. Projektet är ett sk ”förtätningsprojekt” där man i anslutning till befintlig bebyggelse bygger nya bostäder, daghem, verksamhetslokaler mm som ingår i BoStad2021 som är en jubileumssatsning till 2021 då Göteborg fyller 400 år. Planen för området rymmer ca 500 nya bostäder, daghem, verksamhetslokaler mm i byggnader på upp till 9 våningar.

Den första etappen som ny projekteras består av tre huskroppar med ett underliggande garage.