Aktuella projekt

.

På Mossholmens marina håller Epsilon nu på och projekterar kv Nordsjö. Byggnaden består av tre huskroppar med vardera 11 lägenheter samt ett underliggande garage. Byggnaden är placerad precis i strandkanten med utsikt över västerhavet.

Kvarteret är delvis grundlagt på stålkärnepålar till fastbotten, samt på berg. Källar-och garagevåningen är utförd med en våning under mark som är gjuten med vattentät betong och är dessutom dragförankrad för att förhindra uppflyt vid extremt högvatten. Övriga våningar har en betong- och stålstomme med bjälklag av typen plattbärlag. Gårdsbjälklaget består 320 mm tjocka håldäckselement med infällda stålbalkar. Yttertaket är ett fribärande trätak och ytterväggarna av typen utfackningsvägg med skivfasad.