Referenser badhus

Epsilon har för Anjobygg/NCC upprättat konstruktionshandlingar för Eskilstuna Badhus, som är ett familjebad med 50 metersbassäng, multibassänger, relax, gym och äventyrsdel. Projektet är miljöbyggnad Guld. Area: 10300m2. Referens: Stefan Valdusson, Anjobygg.

Bassänger är utförda i vattentät platsgjuten betong. Byggnaden är grundlagd med pålar. Överbyggnad i förtillverkad betongstomme med yttertak av trp-takplåt på stålfackverk.

Beställare: Eskilstuna kommun Arkitekt: Liljewall arkitekter AB Färdigställt: 2016