Referenser badhus

Epsilon har för Anjobygg/NCC upprättat konstruktionshandlingar för Ystad Arena Bad, som är ett familjebad med 25 metersbassäng, multibassäng och äventyrsdel. Uppdraget utfördes som partnering åt Ystads kommun. Referens: Stefan Valdusson, Anjobygg

Källarvåning är utförd i vattentät platsgjuten betong som är grundlagd i mark. Överbyggnad i förtillverkad betongstomme med yttertak av trp-takplåt på stålfackverk.

Beställare: Ystads Kommun Arkitekt: Henning Larsen Architects/Sweco Architects Färdigställt: 2014