Referenser bostäder

På Södergården i Uddevalla ska Bonum seniorboende riva den gamla skolan och bygga nya bostäder. I den första etappen kommer man bygga två huskroppar med totalt 57 lägenheter med underliggande garage.

Kvarteret kommer att få en stödpålad grundläggning. Stommen består av en källarvåning under mark med platsgjutna betongväggar och bjälklag. Här finns bla parkeringsgarage förråd mm. Hela källaren är utförd med vattentät betong. Övriga våningar över mark har platsgjutna bjälkag av typen plattbärlag, bärande betongväggar och stålpelare i fasad. Yttertaket är ett uppstolpat trätak och ytterväggarna av typen utfackningsväggar.

Beställare: Riksbyggen Arkitekt: Malmström Edström arkitekter Entreprenadform: total entreprenad