Referenser bostäder

Epsilon håller för närvarande på och projekterar ett nytt bostadsområde vid Krokslätts fabriker. Beställare är Husvärden AB. Det kommer totalt bli 180 lägenheter, en förskola samt p-garage.

Beställare: Husvärden AB Arkitekt: Wingårdhs Entreprenadform: General entreprenad