Referenser bostäder

På Klippans kulturreservat i Göteborg har Epsilon projektrerat Brf Sjöhamnen. Sjöhamnen består av 34 lägenheter med underliggande garage.

Byggnaden är stödpålad till fast botten. Stommen består av en källarvåning under mark med platsgjutna betongväggar och bjälklag. Här finns bla parkeringsgarage förråd mm. Övriga våningar över mark har platsgjutna bjälkag av typen plattbärlag, bärande betongväggar och stålpelare i fasad. Yttertaket har en fribärande träkonstruktion.

Beställare: Brf Sjöhamnen Arkitekt: Semren & Månsson Entreprenadform: totalentreprenad