Referenser bostäder

På Kvarnbyvallen håller Epsilon på med projektering av både flerbostadshus och småhus för JM AB. Vi projekterar bostädererar också en utvändig hiss som ska öka tillgängligheten till området.

För tillfället jobbar vi med etappen ”Panorama” som består av två huskroppar med underliggande källare och ca 70 lägenheter. Totalt ska det bli 180 nya bostäder i området när allt är färdigbyggt.

Beställare: JM AB Arkitekt: Semren & Månsson Entreprenadform: delad entreprenad