Referenser bostäder

Epsilon har för Jutabos räkning upprättat konstruktionshandlingar på Brf Tomteberget. Projektet innehåller totalt 33 lägenheter fördelade på tre huskroppar, med underliggande garage. Ovanpå garaget är det en gårdsmiljö som skapar en trivsam atmosfär i området.

Byggnaderna har en stål- och betongstomme med bjälklag av typen plattbärlag. Ytterväggarna är utfackningsväggar. Gårdsbjälklaget består 320 mm tjocka håldäckselement med infällda stålbalkar. Grundläggningen sker på både stödpålar till fast berg och på sprängstensfyllning.

Beställare: Jutabo Entreprenör: Teambuilder / Con-form Arkitekt: Semrén & Månsson