Referenser bostäder

Epsilon har för Robert Dicksons stiftelse upprättat samtliga konstruktionshandlingar på Gnistgatan 7, som är ett bostadshus med inredd vind och bestående av 38 lägenheter.

Kvarteret är grundlagt på lastfördelande grundsulor på sprängstensfyllning. Övriga våningar har en betong- och stålstomme med bjälklag av typen plattbärlag med bärande betongväggar och stålpelare i fasad. Yttertaket är ett fribärande trätak.

Beställare: Robert Dicksons stiftelse Arkitekt: Semrén & Månsson Färdigställt: 2014