Referenser bostäder

.

Light Factory Gbg blir ett L-format hus i 10 våningar längs Mölndalsvägen och Falkenbergsgatan. Inuti ryms 234 lägenheter från 1-5 rum och kök, samt ett stort underjordiskt garage

Byggnaden är grundlagda med stålpålar till fast botten, vissa pålar även dragförankrade. Pålarna har en bärförmåga på upp till 2500 kN Byggnaderna har en betongprefabstomme med sandwichväggar i fasaden och håldäcksbjälklag. Garaget / gårdsbjälklaget består av håldäck som vilar på förspända hattbalkar.

Epsilon har förJM:s räkning upprättat konstruktionshandlingar på grundläggning, bottenplatta samt smide.