Referenser bostäder

För AF Bygg Göteborg AB håller Epsilon på och upprättar konstruktionshandlingar för ett nytt centrumhus som främst kommer innehålla närservice-verksamhet för boende i området.

Kvarteret kommer att få en stödpålad grundläggning. Stommen består av en källarvåning under mark med platsgjutna betongväggar och bjälklag. Här finns bla parkeringsgarage förråd mm. Hela källaren är utförd med vattentät betong. Övriga våningar över mark har platsgjutna bjälklag, bärande betongväggar och stålpelare. Yttertaket är ett uppstolpat trätak och ytterväggarna av typen utfackningsväggar.