Referenser handel/kommersiellt

Epsilon har för Ytterbygg AB:s räkning upprättat samtliga konstruktionshandlingar på Din Bils anläggning i Aröd på Hisingen. Bilanläggningen innehåller både bilförsäljning och bilverkstad

Byggnaden är grundlagd på kohesionspålar och har en fribärande bottenplatta. Stommen är av stål och entresolbjälklag av trä.

Beställare: Ytterbygg AB Arkitekt: Arkitekterna Krook & Tjäder Färdigställt: 2013