Referenser handel/kommersiellt

Epsilon har för AF Bygg:s räkning upprättat samtliga konstruktionshandlingar på Saluhallen i Kvillebäcken. Epsilon har också ansvarat för projekteringsledningen i projektet.

Byggnaden som är på totalt 1600 m2 är grundlagd på stödpålar till fastbotten samt har en platsgjuten, vattentät källare under mark. Stommen är av prefabricerad betong med bjälklag av håldäck. Saluhallen blev utsedd till Göteborgs bästa byggnadsverk 2014.

Beställare: Älvstranden utvecklings AB / AF Bygg AB Arkitekt: Gustav Apell Arkitektkontor Färdigställt: 2014