Referenser handel/kommersiellt

Epsilon har för Citycon/ Hansson & Söners räkning upprättat samtliga konstruktionshandlingar på hus M på Stenungstorg. Byggnaden är på ca 5000 m2, fördelat på två plan.

Byggnaden är grundlagd på stödpålar till fast botten och har en fribärande bottenplatta. Stommen är en stålstomme med bjälklag av håldäck.

Beställare: Citycon / Hansson & Söner Arkitekt: - Färdigställt: 2015