Referenser handel/kommersiellt

Epsilon har för Aranäs räkning upprättat samtliga konstruktionshandlingar på Lilla Laxen i Kungsbacka, som är en snabbmatsrestaurang inriktad på laxrätter.

Byggnaden är grundlagd på en lastfördelande bottenplatta. Under bottenplattan har en lastkompensation med cellplast utförts för att minimera framtida sättningar. Byggnaden har en stålstomme med bjälklag av limträ och bärande trp-plåt i taket.

Beställare: Aranäs KB Arkitekt: White Arkitekter Färdigställt: 2013