Referenser handel/kommersiellt

Epsilon har för PEAB:s räkning upprättat konstruktionshandlingarna på D-huset i Nordby. D-huset är på totalt 40.000 m2 fördelat på fyra plan. Bottenplan innehåller handel, medan övriga plan innehåller parkering.

Bygganden är stödpålad och har en fribärande fiberarmerad bottenplatta. Huvudstommen är av betong av typen Spännbalkssystemet. Övrig stomme är av stål.

Beställare: PEAB Arkitekt: Vallgatan Acron Färdigställt: 2013