Referenser handel/kommersiellt

Epsilon har upprättat samtliga konstruktionshandlingar till byggandet av Uddevallas nya biograf. Den nya bion har byggts ovanpå ett befintligt parkeringshus vid Göteborgsvägen i Uddevalla. Den nyskapade ytan är ca 3000 m² och inrymmer 6 st biosalonger med plats för 475 besökare. Delar av ytan utgörs även av kontor.

Befintlig byggnad som är grundlagd på stödpålar har behövt grundförstärkas för tillkommande laster vid påbyggnad med 2 st våningar. Nya bärningspunkter har förts ner genom befintliga våningsplan med parkeringsplatser. Man har även skapat nya stabiliserande väggar i de befintliga våningsplanen, detta har utförts i samråd med Spännbalkkonsult som har varit leverantör av det befintliga parkeringsgaraget. På bilden ovan syns entré foajén som är huvudentrén till bion men man kan även köra in i parkeringsgaraget och gå direkt in till foajén.

Byggherre: Citypark Lancaster AB Beställare: HA Bygg AB Arkitekt: Thomas Voghera arkitektkontor Färdigställt: 2014