Referenser handel/kommersiellt

Epsilon håller på och projekterar GLC:s nya logistikcenter i Angered. Epsilon har förutom ett konstruktionsuppdrag även ett projekt- och byggledningsuppdrag.