Referenser kontor

Epsilon har upprättat samtliga konstruktionshandlingar på Gottskärs entre som är ett kontors- och verksamhetshus i Onsala. Byggnaden är på ca 1300 m2 och innehåller bla kontor, gym, frisör m.m.

Kvarteret är grundlagt på en lastfördelande bottenplatta på packat friktionsmaterial. Stommen består av prefabricerad betong med sandwichväggar i fasad och håldäck som bjälklag. Yttertaket är ett fribärande trätak av limträ.

Beställare: Söfast Arkitekt: Vallgatan Acron Färdigställt: 2010