Referenser kontor

Epsilon har för Indikator AB upprättat konstruktionshandlingar till deras nybyggda kontorshus i Mölndal.

Byggnaden är i 3 plan med ett 4:e plan för teknikrum och teknikgård, totalt utgör byggnaden ca 3500 m². Stommen utgörs av prefabricerade betongsandwichväggar med bjälklag av HD/F-element. Byggnaden är grundlagd på bärande kohesionspålar.

Beställare: K21 Entreprenad AB Arkitekt: Krook & Tjäder arkitekter Färdigställt: 2014