Referenser reningsverk

Epsilon har för Anjobygg/NCC upprättat konstruktionshandlingar för Idres nya avloppsreningsverk. Uppdraget utfördes som totalentreprenad/Partnering Referens: Stefan Valdusson, Anjobygg

Beställare: Älvdalens kommun Färdigställt: 2012