Referenser reningsverk

Reningsverket, som ligger vid Brommaplan, behöver få utökad kapacitet att producera biogas, med anledning av den nybyggnation av bostäder som pågår och planeras i Bromma. Den nya rötkammaren är 20 meter i diameter och 18 meter hög. En tredjedel av tanken ligger dock under marknivå.

Beställare: Stockholm vatten AB Färdigställt: 2008