Referenser reningsverk

Epsilon har för Anjobygg/NCC upprättat konstruktionshandlingar för Iggesund Paperboards nya externa rening. Byggarbeten bestod av ca 480 m2 bassängblock för flotation. Maskinhus med personaldel med en byggyta på ca 220 m2 i två plan. Uppdraget utfördes som totalentreprenad. Referens: Stefan Valdusson, Anjobygg.

Beställare: Purac / Iggesund Paperboard Färdigställt: 2009